อุปกรณ์ / Equipment

     บริษัท 430 Plus เป็นตัวแทนจำหน่ายที่ถูกแต่งตั้งอย่างเป็นทางการของอัลฟา ลาวาล (Authorized Distributor Alfa Laval) ซึ่งจัดจำหน่ายอุปกรณ์ภายใต้แบรนด์ Alfa Laval ที่มึคุณภาพสูง ประสิทธิภาพสูง พร้อม Service และติดตั้ง ตัวอย่างเช่น

 • Plate heat exchangerst
 • Pumps
 • Tank equipment
 • Tank cleaning equipment
 • Tubes and fitting
 • Valves

โดยอุปกรณ์และระบบ มุ่งเน้นประสิทธิภาพ

ทั้งด้านคุณภาพ ลดเวลาในการทำงาน และความปลอดภัย

430 Plus  is  Authorized distributor of Alfa Laval.

    Which are distributed under the brand Alfa Laval equipment that High Quality. High Performance with Service and installation, for example.

      -  Plate Heat Exchangers

        -   Pumps

        -   Tank equipment

        -   Tank cleaning equipment

        -   Tubes and Fitting

        -   Valves

 

The equipment and systems Focus on efficiency
Both quality Reduced working time And safety

     
 

Equipment for CIP systems
Alfa Lavalˈs range of equipment of the below.

Plate heat exchangers:

 • BaseLine Plate Heat Exchangers
 • M Line Plate Heat Exchangers

Centrifugal pumps:

 • LKH Centrifugal Pump
 • SolidC Centrifugal Pump
 • LKHSP Centrifugal Pump

Liquid ring pump:

 • MR Liquid Ring Pump
 

Valves:

 • LKB Butterfly Valve
 • Unique SSV Single Seat Valve
 • Unique Mixproof Valve

Tank cleaning:

 • Rotary Jet Head
 • Rotary Spray Head

Instrumentation:

 • Conductivity Sensor
 • Flow Transmitter
 • Temperature Transmitter

 

Equipment in other systems

Tank instrumentation:

 • Weighing Systems UltraPure
 • Level Switch
 • Rotacheck
 • Pressure transmitters

Tank valves:

 • Unique Mixproof Tank Outlet V
 • Relief Valve
 

Tank agitators and mixers:

 • Agitators
 • Rotary jet mixers
 • Hybrid Powder Mixer

Tubes and Fittings:

 • Hygienic Tubes and Fittings
     

 

 

 

Plate heat exchangers:

 

Base Line Plate Heat Exchangers

The Alfa Laval BaseLine range consists of reliable, cost-effective plate heat exchangers designed for food, beverage, dairy and other hygienic applications that are generally less sensitive than those handled by the premium Alfa Laval FrontLine range.

     
 

M Line Plate Heat Exchangers

M-Line sanitary plate heat exchangers are the ideal choice for use in pasteurization and general cooling/heating of dairy and brewery products, fruit juices and similar food products.

   

Centrifugal pumps:

 

LKH Centrifugal Pump

Designed to meet the hygienic requirements of the dairy, food and beverage and personal care industries, LKH centrifugal pumps increase process productivity while providing high efficiency and gentle product handling.

     
 

SolidC Centrifugal Pump

Designed to meet the hygienic requirements of the the dairy, food and beverage, and personal care industries, SolidC is a standardized centrifugal pump for general applications, intermittent product pumping and CIP duties.

     
 

LKHSP Centrifugal Pump

Designed to meet the hygienic requirements of the dairy, food and beverage and personal care industries, LKH centrifugal pumps increase process productivity while providing high efficiency and gentle product handling.

   

Liquid ring pump:

 

MR Liquid Ring Pump

The MR range of pumps is specifically designed for pumping liquids that contain air or gas. These pumps are most commonly used for CIP return applications in the food, dairy, beverage and pharmaceutical industries.

     

Valves:

 

LKB Butterfly Valve

Butterfly valves are relatively straightforward on/off routing valves with a substantial opening area and low flow resistance. Where hygiene standards are important, these are ideal for use with low and medium-viscosity liquids.

     
 

Unique SSV Single Seat Valve

Ideal for uninterrupted production in a broad range of hygiene-critical applications, Unique single seat valves are pneumatic seat valves used to shut off or change product flow.

     
 

Unique Mixproof Valve

Unique mixproof valves enable the simultaneous flow of two different products or fluids through the same valve without risk of cross-contamination. This enhances plant flexibility and efficiency of the dairy, food and beverage, and biopharm industries.

   

Tank cleaning:

 

Rotary Jet Head

Designed for hygienic, biotechnology and pharmaceutical applications, Toftejorg Rotary jet head tank-cleaning devices from Alfa Laval provide exceptional cleanability, better end-product quality, greater overall output and reduced operating costs.

     
 

Rotary Spray Head

Engineered for hygienic, biotechnology and pharmaceutical applications, Toftejorg Rotary spray head tank cleaning devices offer exceptional cleanability and drainability and easy, cost-effective maintenance.

     

Instrumentation:

 

Conductivity Sensor

Ideal for use in the brewery, food and beverage, and biopharm industries. Conductivity sensors provide accurate and reliable measurement of a process liquid’s ability to carry electrical currents.

     
 

Flow Transmitter

Alfa Laval flow transmitters are electromagnetic precision meters used to measure the volumetric flow rate of electrically conductive liquids. Hygienically designed, these are excellent choices for use in the dairy, food and biopharm industries.

     
 

Temperature Transmitter

Temperature transmitters provide accurate and reliable temperature measurement in hygienic and pharmaceutical production.

   

Tank instrumentation:

 

Weighing Systems Ultra Pure

Ideal for mixing, dosing, level regulation or batch tasks, the Weighing systems UltraPure offers enhanced control, increased reliability and greater precision for non-impact measurement of tank contents in sanitary and biopharm processes.

     
 

Level Switch

Level switches provide accurate and reliable remote liquid level indication for hygienic brewery, food and beverage, and biopharm processes.


     
 

Rotacheck

Rotacheck is an intelligent sensor that during the CIP process validates the proper function of the Toftejorg rotary jet head. It is a proven, reliable method that increases quality assurance in tank cleaning.

     
 

Pressure transmitters

Pressure transmitters provide accurate, reliable indication of pressure. These pressure measurement devices are suitable for use in filtration and pump systems, pressure vessels, valve matrices and other hygienic and pharmaceutical process equipment.

   

Tank valve:

 

Unique Mixproof Tank Outlet Valve

The modular design gives you the perfect valve for your exact needs in all mixproof tank outlet operations allowing two different products in pipeline and tank

     
 

Relief Valve

Alfa Laval relief valves prevent vacuum or pressure build up inside tanks or vessels used in the brewery, food

   

Tank agitators and mixers:

 

Agitators

Modular tank-mounted agitator systems ensure optimal mixing and uniformity of high-viscosity fluids with fibrous or abrasive ingredients in various dairy, food and beverage, personal care and biopharm processes.

     
 

Rotary jet mixers

Designed for use in the brewery and beverage, dairy, personal care and biopharm industries, Rotary jet mixers effectively handles liquid mixing, gas dispersion, powder mixing, and tank cleaning while reducing mixing time, energy consumption and costs.

     
 

Hybrid Powder Mixer

Ideal for the dairy, food and beverage industries, this cost-effective dual-stage inline powder dissolution unit quickly mixes and pumps wet and dry ingredients into a homogeneous blend.

     

Tubes and Fittings:

 

Hygienic Tubes and Fittings

Laval Hygienic Tubes and Fittings meet the exacting demands for safety, reliability, efficiency and hygiene for standard duty in the food, dairy, beverage and personal care industries. Special BioPharm tubes and fittings are available.